Samen beter worden, letterlijk.

Patiënt én Zorgverlener

Patient en zorgverlener worden beter

Een witte jas en een stethoscoop, meer had je vroeger in de spreekkamer niet nodig. De patiënt bewonderde de geleerdheid van de dokter en voegde zich gewillig naar het behandelplan. Maar laten we eerlijk zijn: daar werd hij ook nogal passief van. En wat schoot je er als zorgverlener eigenlijk mee op?

Inmiddels gaat het met het zelfbewustzijn van de gemiddelde patiënt een stuk beter. Menige persoon die zich bij een zorgverlener meldt, heeft zich van tevoren via Google al een diagnose aangemeten. De beslissingen en handelingen van de zorgverlener worden kritisch gevolgd en geëvalueerd. Dat heeft best lastige kanten. Vooral als mensen hun commentaar anoniem spuien, is de kans groot dat de zorgverlener alleen de negatieve kanten van de mondigheid ervaart.

Patiënt neemt zelf verantwoordelijkheid

Niet-anoniem pakt mondigheid heel anders uit. Want zelfs als het commentaar kritisch is, kiest de patiënt ervoor om persoonlijk stelling te nemen en de deur te openen naar een dialoog. Je zou kunnen zeggen dat de patiënt zelfs verantwoordelijkheid opneemt voor jullie gesprek. Hij zegt iets, maar stelt jou ook in staat iets terug te zeggen. Waarmee er niet meer slechts één verantwoordelijk is voor de uitkomst.

In een optimale relatie tussen zorgverlener en patiënt is het bij de behandeling niet anders. Waar mensen voorheen trouw de adviezen van de zorgverlener opvolgden, zijn het nu vaak adequate informatie en inzicht in hun ziektebeeld die ze een eigen rol geeft bij de behandeling. Mensen die hun eigen ziektebeeld begrijpen, zijn gemotiveerder om aan de behandeling mee te werken en hun gedrag ten goede aan te passen.

De zorgverlener spreekt deze motivatie aan door zorgvuldig uit te leggen wat hij doet en waarom. De patiënt kan vragen stellen en heeft iets te kiezen. Dat is niet alleen goed voor de behandeling, maar ook voor het gesprek over de behandeling. Als de patiënt zich vrij en gehoord voelt, wordt hij een nuttige bron van informatie. Bovendien neemt de patiënt dan ook zelf verantwoordelijkheid op voor een optimale uitkomst van de behandeling.

Gelijkwaardigheid

Met FeedbackRadar heeft de patiënt een doelmatig middel om op de behandeling door de zorgverlener te reflecteren. De zorgverlener heeft een betrokken en aanspreekbaar contact om te werken aan zijn professionele kwaliteit. Zo verandert de traditionele hiërarchie tussen zorgverlener en patiënt in een gelijkwaardige relatie waar ze allebei beter van worden.

Aandacht krijgen voor je verhaal. Dat geeft je patiënt kracht

Aandacht voor wat er goed gaat. Dat geeft je als zorgverlener kracht

Aandacht voor wat beter kan. Dat geeft de zorg nog meer kracht

Aandacht voor het gesprek. Dat geeft je relatie met je patiënt kracht

DE
KRACHT
VAN
AANDACHT

Certificaten ISO NEN IEC Betrouwbaarheid Feedbackradar